Slabikářová slavnost – 23. 11. 2021

Úterní dopoledne si prváčci zpříjemnili různými hravými aktivitami, a tím si ověřili své dosavadní znalosti z českého jazyka a matematiky. V pohádkovém dopise Medvídka Pú byli žáci seznámeni s nelehkým úkolem a tím bylo vysvobození zámecké paní. A jak to všechno zvládli? V tělocvičně plnili aktivity, které vycházeli ze zvládnutí učiva Živé abecedy a přitom spolupracovali ve dvojicích či skupinách. Za každý splněný úkol museli najít klíč se správným číslem. Pomocí matematických příkladů a 5 získaných klíčů použili k odemknutí 5 zámeckých komnat, přičemž v jedné z nich byla uvězněná zámecká paní. Společně s ní vykouzlili Slabikáře pro velké čtenáře a medaili si zasloužil každý z nich.

Všichni si tento den moc užili a už se těší na opětovný příchod zámecké paní.

Příbuzné příspěvky