T-Profi

Dne 24. 3.  se žáci 5. ročníku  zúčastnili soutěže Talenty pro firmy, která probíhala v Experimentáriu Střední průmyslové školy v Otrokovicích. Hlavním cílem soutěže je prohloubení základních praktických dovedností, podpora vzdělávání pro praxi a propagace existující spolupráce zaměstnavatelů a vzdělavatelů. K našemu soutěžnímu týmu, Hedvika Kubicová, Martin Jankůj, Matyáš Kašpárek, se přidali studenti Střední průmyslové školy. Kapitánem týmu byl pracovník Kovárny VIVA, a. s. Společně sestrojovali funkční model tepelné elektrárny TE a model soustruhu ST ze stavebnice Merkur. Celé dílo obsadilo krásné 3. místo,  děti si domů odnesly i bohatou odměnu, která jim tento den bude připomínat.

Příbuzné příspěvky