Olympiáda z českého jazyka – 1. místo v okresním kole – Zuzana Mastešová

V pondělí 31. ledna 2022 na naší škole proběhlo školní kolo „Olympiády z českého jazyka“. Soutěž porovnávala schopnosti žáků nejen v oblasti jazykové, ale také i v oblasti slohu. Během zadaných úkolů využili zúčastnění své vědomosti nabyté školní výukou a kreativitu představující individuální rys osobnosti. Kreativní myšlení mnozí potvrdili ve své slohové práci, když tento rok zpracovávali téma „U nás na náměstí/návsi“.

Soutěže se zúčastnilo celkem 16 žáků z osmé a deváté třídy.

Konečné umístění bylo následující:

  1. místo – Zuzana Mastešová (9. tř.)
  2. místo – Jolana Mahďáková (9. tř.)
  3. místo – Sára Drábečková (8. tř.)
  4. místo – Lada Gregorová (8. tř.)

Do okresního kola „Olympiády z českého jazyka“, které se konalo v pondělí 28. března 2022  při Gymnáziu T. G. M. ve Zlíně, však mohlo postoupit jen jedno místo. Do okresního kola ve Zlíně bylo přihlášeno 33 žáků ze základních škol a taktéž gymnázií. Naši školu velmi úspěšně reprezentovala Zuzana Mastešová, která obsadila vítězné 1. místo s postupem do krajského kola.

Naší žákyni Zuzaně Mastešové blahopřeji a věřím, že získané zkušenosti využije v krajském kole a také při přijímacích zkouškách na střední školu.

Zpracovala: Mgr. Martina Gregorová

Příbuzné příspěvky