Tvoření skřítků Podzimníčků

Ve čtvrtek 20. října 2022 se uskutečnilo v 1. ročníku společné tvoření dětí a rodičů. Společně vyráběli nádherné skřítky Podzimníčky. Co skřítek, to original. Nadarmo se neříká, že podzim je malíř. I učebna první třídy hrála v tento den všemi nádhernými barvami a všichni kouzlili z přinesených přírodnin.

Myslím, že to bylo pěkné, zdařilé odpoledne a všichni si to společně velmi užili. Již nyní se těšíme na další společné setkání.                                                                                 Mgr. Petra Bednaříková

Příbuzné příspěvky