Týden knihoven

Naše škola se i letos zapojila do ,,Týdne knihoven“, který probíhal od pondělí 4. října do pátku 8. října 2021. Žáci se během celého týdne seznamovali s tvorbou Jana Nerudy (130 let výročí narození), Martina Drijverové (70 let výročí narození) a Václava Čtvrtka (110 let výročí narození a 45 let výročí úmrtí) prostřednictvím ranního čtení do školního rozhlasu.

Čteny byly úryvky: Jan Neruda – Romance o Karlu IV.

                                  Martina Drijverová – Sísa Kyselá

                                  Václav Čtvrtek – Pohádky z Pařezové chaloupky, Cipísek

Všem čtenářům ze druhé, třetí a osmé třídy děkuji za krásně přednesenou četbu!

V rámci „Týdne knihoven“ žáci 2. ročníku navštívili místní knihovnu, která je přestěhována do nových prostor, kde se dětem moc líbilo. Každý si našel knihu, která ho zaujala.

Prostory nové knihovny budou vyzdobeny výtvarnými pracemi žáků naší školy, které při této návštěvě paní učitelka předala paní knihovnici D. Bílkové. I touto cestou děkujeme za příjemné přijetí v knihovně.  

Příbuzné příspěvky