Den stromů s arboristou

Středa 20. 10. je vyhlášena Dnem stromů, proto jsme v pátek 22. 10. 2021 pro děti ze 4. ročníku připravili program, kterým žáky provázel  arborista Bc. Ondřej Drábek. Během programu je seznámil s náplní své práce. Zabývá se odborným řezem stromů, rizikovým kácením, péčí o ovocné stromy, posuzuje stav stromů, vysazuje a instaluje bezpečnostní vazby.

Děti se učily podle listů a tvarů koruny poznávat stromy. Dozvěděly se, jak dlouhé mohou mít kořeny a kolik litrů vody v nich může proudit. Dozvěděly se, jaký je nejširší a nejvyšší strom na Zemi.  Byly poučeny o bezpečnosti při prořezu a údržbě stromů. Pan Drábek jim prakticky ukázal, jak se na strom dá vylézt, co k tomu je potřeba mít za vybavení. Program byl zakončen zábavným kvízem  s dražbou, při které děti získaly sladké odměny. Děti byly nadšeny.

Příbuzné příspěvky