13 října, 2020

Datum / den

Vážení rodiče, s účinností od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole na základním vzdělávání. Žáci budou vzděláváni distanční formou. Dle školského zákona je účast všech žáků na výuce povinná. V případě nemoci žáka v průběhu distančního vzdělávání je rodič povinen žáka omluvit třídnímu učiteli do 3 dnů....
Více informací