9 května, 2023

Datum / den

Pátý ročník se zúčastnil intenzivního kurzu plavání, který se konal 1. – 5. 5. 2023 v hotelu Jelenovská. Projekt ZŠ Plavání je součástí intenzivního vzdělávacího konceptu ZŠ PRO DĚTI. Celý týden byl plný plavání, soutěží, dobrodružství a pobytu v přírodě. Děti chodily každý den na vycházky do okolí hotelu, navštívily sousední obec Lipinu a místní kapli,...
Více informací