Čarodějnické odpoledne

V posledním dubnovém týdnu jsme se společně s dětmi přenesli do světa kouzel, čar a užili si tajuplnou tradici pálení čarodějnic. Uspořádali jsme rej čarodějnic, zasoutěžili jsme si. Největší zábava nás čekala při plnění úkolů ve skupinkách, ve kterých děti musely zapojit hlavičky a společně tak vyluštit tajenku. V cíli na ně čekala sladká tematická odměna.

 

Příbuzné příspěvky