Obnovení výuky

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11.5.2020 umožněna ve škole osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Od 25. 5. 2020 je umožněna ve škole osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku.

Přítomnost žáků ve škole bude možná jen na základě vámi podepsaného čestného prohlášení, že vaše dítě nepatří do rizikové skupiny nebo nežije ve společné domácnosti s osobou, která do rizikové skupiny patří. Vymezení rizikových skupin je součástí čestného prohlášení.

Podrobnější informace k organizaci výuky Vám budou zaslány prostřednictvím emailu.

Příbuzné příspěvky