Vybavení žákovských dílen

V tomto školním roce budou mít žáci možnost využívat nové dílny v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Díky finanční podpoře Zlínského kraje jsou dílny nově vybaveny pracovními stoly se svěráky, základním nářadím a pomůckami pro práci se dřevem i jinými materiály (pilky, pilníky, kladívka, kleště, šroubováky, metry, ochranné brýle, pracovní rukavice…).

Naším cílem je, aby si žáci osvojili základní pracovní dovednosti a návyky, učili se používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci a učili se pracovat s různými materiály. Chceme je vést k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovních činnostech a vytvářet pozitivní vztah k práci. Velký přínos vidíme i v oblasti rozvoje pracovních kompetencí, zlepšení praktických dovedností žáků a získání potřebné manuální zručnosti i nových zkušeností, které mohou dále uplatnit v běžném životě. Vybavení dílen samozřejmě přispěje i ke zkvalitnění přípravy žáků k volbě povolání, žáci budou více motivováni ke studiu technicky zaměřených oborů a řemeslu.

Příbuzné příspěvky