Projektový den Jeden den na Gymnáziu JAK Uh. Brod

Gymnázium J. A. Komenského Uh. Brod zorganizovalo pro žáky 9. ročníků základních škol projektový den „ Jeden den na gymnáziu“. Tato akce byla určena žákům, kteří mají zájem o studium na gymnáziu. E. Slováková, D. Drábečková, V. Gajdušek, J. Minaříka a L. Novák se tohoto projektového dne, který se konal 26. 10., také zúčastnili.

Během celého programu se žáci seznámili s možnostmi, které jim škola nabízí. Stali se sami aktivními účastníky výuky, která probíhala v přírodovědné, fyzikální, chemické, počítačové učebně a učebně cizích jazyků. Navštívili tělocvičnu a jídelnu, kde pro ně byl připraven oběd.

Průvodci jednotlivých skupin byli studenti, kteří je seznámili se školními
a mimoškolními aktivitami, které gymnázium nabízí. Žáci si mohli promluvit i s vyučujícími jednotlivých předmětů.

Tento den byl pro žáky velmi zajímavý a jistě jim pomůže při rozhodování, kterou školu si pro další studium vybrat.

Mgr. Lenka Juráková

Příbuzné příspěvky