Nezařazené

Category

Dne 28. 6. 2022 proběhlo na sportovním areálu ve Velkém Ořechově Slavnostní vyřazování žáků 9. ročníku. Loučení s deváťáky se účastnili také starostové obcí Velký Ořechov, Doubravy a Kelníky. Pan Ing. Radek Chmela předal pamětní list starosty obce Zuzaně Mastešové za výborné studijní výsledky po celou dobu školní docházky a vynikající reprezentaci školy v soutěžích....
Více informací
Ani letošní přípravu na svátky jara nemůžeme bohužel strávit společně. O chuť vyrábět jsme nepřišli ani letos, proto jsme si zkrátili čas kreativně. Rozhodli jsme se na to jít jinak a tvoření tak dostalo nový rozměr. Nenechali jsme se totiž odradit a uspořádali on-line velikonoční tvoření. Společně jsme si tak mohli vyrobit veselé králíčky z...
Více informací
Naše škola je členem celostátního programu základních a středních škol zabývajících se ekologickou/environmentální výchovou.  Usilujeme o kvalitní a soustavně se zlepšující zařazení ekologické výchovy do výuky i do celkového života školy.  
Více informací
U příležitosti Dne učitelů vedení školy děkuje všem pedagogickým pracovníkům za jejich práci v tomto náročném období. Do další práce přejeme hodně optimismu, elánu a především pevné zdraví. Jitka Lišková
Více informací
Na základě nařízení vlády se od pondělí 1. března zavřou školy, školky i dětské skupiny, a to s výjimkou těch při zdravotnických zařízeních. Žáci 1. a 2. ročníku přecházejí na distanční způsob výuky. Podrobnější informace vám budou zašlány třídními učitelkami.
Více informací
V roce 2020 byla na památkově chráněném objektu Základní školy ve Velkém Ořechově provedena realizace energeticky úsporných opatření: výměna oken a zateplení stropů. Název projektu: Základní škola, zámeček – výměna oken a zateplení Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013596 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Popis projektu: Realizací projektu...
Více informací
Podrobné informace ohledně nároku na ošetřovné naleznete zde.
Více informací
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine. I am so happy, my dear friend, so absorbed in...
Více informací