1 března, 2020

Datum / den

Pangea je unikátní v nabídce matematických úloh, které sestávají z běžného života každého z nás, úlohy jsou ze společenskovědních a přírodovědných oborů.
Více informací