Soutěže a olympiády

Category

V pátek 7. 6. 2024 vyjelo pět čtvrťáků a pět páťáků na  matematickou soutěž MISE 45, která se konala ve Zlíně na Jižních svazích v Centrálním parku. Žáci si vyzkoušeli své matematické dovednosti, na různých stanovištích řešili slovní úlohy s tématikou olympijských sportů. Do terénu vyběhli s mapou, která je dovedla do cíle, kde je...
Více informací
I letos se podařilo naší škole získat ocenění v soutěži Požární ochrana očima dětí a mládeže.  V kategorii (ZŠ4) – výtvarné práce – získal v okrese Zlín 2. místo Filip Zábojník z 8. ročníku. Starosta hasičů, p. Nevařil, předával diplomy v pátek 24. 5. 2024 na výstavišti v Kroměříži, kde se zároveň konal Den hasičů Zlínského...
Více informací
Tým silniční bezpečnosti připravil v rámci projektu Markétina dopravní výchova další  již tradiční výtvarnou a literární soutěž. Tentokrát s názvem BEZPEČNÁ DOPRAVA BUDOUCNOSTI. Výtvarné soutěže se zúčastnili žáci prvního i druhého stupně a vítězné pozice krajského kola získaly naše dvě žákyně: Berta Kubicová (7. ročník) – 1. místo Nela Pavlačková (9. ročník) – 3. místo Našim úspěšným žákyním...
Více informací
Dne 22. 4. 2024 proběhlo ve Zlíně okresní kolo 58. ročníku Biologické olympiády kategorie D, které se zúčastnili i naši žáci 7. ročníku – Anežka Červinková a Jaroslav Mrázek. Žáci se na soutěž dlouhodobě, intenzivně s paní učitelkou Mgr. Petrou Blizňákovou připravovali. Společně vypracovávali vstupní úkol, za který v soutěži získali plný počet bodů. Jednalo...
Více informací
  Pangea je unikátní v nabídce matematických úloh, které sestávají z běžného života každého z nás, úlohy jsou ze společenskovědních a  přírodovědných oborů. Pro každý rok jsou vybírána jiná témata, tudíž se soutěže může každý žák účastnit opakovaně, aniž by řešil stejné či podobné úlohy. Letošním tématem jsou Kinematografie a Sport. Ti nejlepší ze školního kola...
Více informací
Dne 4. 4. 2024 se žáci 4. ročníku P. Maňáskova, T. Slezáková a P. Šnajdara zúčastnili ekologické soutěže „Poznej a chraň“, která se uskutečnila v prostorách Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Letošní téma znělo „Voda, voděnka – vody ve Zlínském kraji“. Soutěž se skládala ze tří částí. Nejdříve žáci psali test, který byl zaměřen na...
Více informací
Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z íce než 60 zemí...
Více informací
ročník – 2023/2024 Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 6. – 9. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií,...
Více informací
Krajská matematická soutěž je týmová soutěž třídních kolektivů a je pořádána v rámci projektu  IKAP (Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje). Hlavním cílem této aktivity je podpora matematické gramotnosti žáků Zlínského kraje. Soutěž probíhala v úterý 5. 3. 2024 v době od 10:00 – 11:30. Naše škola se zapojila v kategorii  Z9. Forma soutěže byla interaktivní...
Více informací
Dne 16. 2. 2024 se na naší škole konalo školní kolo recitační soutěže. Vybraní žáci recitovali básně a prózy před svými spolužáky a před porotou. Všichni soutěžící byli velmi šikovní. V 1. ročníku se na 3. místě umístila Denisa Boďová, na 2. místě Adéla Michalčíková a 1. místo získal Jakub Šesták s básní Jiřího Žáčka...
Více informací
1 2 3 7