Soutěže a olympiády

Category

V pátek 11.6. se tým matematicky zdatných dobrodruhů ze čtvrté třídy zúčastnil Záchrany zlomené kletby, která se konala v Centrálním parku Zlín – Jižní svahy. Pomocí matematických znalostí žáci obnovovali ostrovy, které spláchla obrovská vlna tsunami. „Ořechovjánci“ (jak se náš tým nazýval) zabojovali a získali 8. místo z 19 zúčastněných týmů. Tým si odnáší odměnu v podobě občerstvení (pizza,...
Více informací
Krajská matematická soutěž je týmová soutěž třídních kolektivů a je pořádána v rámci projektu  IKAP (Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje). Hlavním cílem této aktivity je podpora matematické gramotnosti žáků Zlínského kraje. Soutěž probíhala v úterý 15. 6. 2021 v době od 10:00 – 11:30. Naše škola se zapojila v kategorii  Z8. Forma soutěže byla interaktivní...
Více informací
Pangea je unikátní v nabídce matematických úloh, které sestávají z běžného života každého z nás, úlohy jsou ze společenskovědních a  přírodovědných oborů. Pro každý rok jsou vybírána jiná témata, tudíž se soutěže může každý žák účastnit opakovaně, aniž by řešil stejné či podobné úlohy. Letošním tématem jsou věda a výtvarné umění. Ti nejlepší ze školního...
Více informací
Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí...
Více informací
V měsíci únoru proběhla na naší škole třídní kola recitační soutěže. Pro žáky 1. ročníku se soutěž konala ve čtvrtek 11. 2., pro žáky 2. ročníku v pondělí 22. 2. 2021. Děti se poctivě připravily a v den D i přes určitou trému předvedly, co se naučily. Přednesly převážně básně od českých autorů. Porota, kterou tvořila v 1. ročníku...
Více informací
V pondělí 30. listopadu 2020 na naší škole proběhlo školní kolo „Olympiády z českého jazyka“. Soutěž porovnávala schopnosti žáků nejen v oblasti jazykové, ale také i v oblasti slohu. Během zadaných úkolů využili zúčastnění své vědomosti nabyté školní výukou a kreativitu představující individuální rys osobnosti. Kreativní myšlení mnozí potvrdili ve své slohové práci, když tento...
Více informací
V pondělí 30. 11. 2020 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády. Soutěže se zúčastnilo 6 žáků – z osmé třídy to byli Zuzana Mastešová, Filip Vlk, Roman Holčík a Milan Kieryk, z deváté třídy Marek Slovák a Adrian Lukášík.Tematické zaměření ročníku: „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“. Téma mapovalo období třicetileté války, baroka, vládu Habsburků....
Více informací
Bobřík informatiky je předmětová soutěž podporovaná Ministerstvem školství. Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií.Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po maturitu.Soutěžící odpovídají...
Více informací
Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství...
Více informací
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Výsledková listina  ...
Více informací
1 2