Pěvecká soutěž – Trnečka – okresní kolo

V sobotu 22. února 2020 se uskutečnilo v komorním sále ZUŠ ve Zlíně okresní kolo soutěže lidových písní Trnečka 2020.

Děti soutěžily ve dvou kategoriích:
I. 6 – 9 let
II. 10-15 let
III. Dueta

Každý zpěvák si měl připravit 2 lidové písně z oblasti Valašska. Jedna píseň byla bez doprovodu, druhá pak s doprovodem cimbálu. Pěvecké výkony hodnotila tříčlenná komise – zkušení odborníci na sólový zpěv, kteří určovali konečné pořadí soutěžících.

Hodnocena byla tato kritéria:
– výběr lidové písně, dodržení dialektu, hlasová připravenost – čistá intonace, hlasový rozsah, schopnost spolupráce s doprovodnou hudbou, výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, lidový oděv.

Naši školu v této soutěži reprezentovali vítězové školního kola.

V I. kategorii soutěžila Barbora Assmannová ze 2. třídy.
Ve II. kategorii soutěžila Lada Gregorová ze 6. třídy, která obsadila krásné 2. místo s postupem do regionálního kola.
Ve III. kategorii dueta si David a Lada Gregorovi vyzpívali 1. místo s postupem do regionálního kola.

Zpěvákům děkuji za píli, výbornou spolupráci při nácviku písní a vzornou
reprezentaci naší školy. Do regionálního kola Valašska ve Vsetíně 26. dubna 2020 přeji Davidovi a Ladě další pěvecké úspěchy!

Zpracovala: Mgr. Martina Gregorová

Příbuzné příspěvky