Pěvecká soutěž – Trnečka – školní kolo

Ve čtvrtek 6. února 2020 se konalo v odborné učebně školní kolo pěvecké soutěže lidových písní „Trnečka“. Celkem se zúčastnilo 24 zpěváků od 1. – 9. třídy. Celou soutěž slovem provázela paní učitelka Martina Gregorová. Porota rozhodovala ve složení paní učitelka Jitka Assmannová, Romana Bandriová Alžběta Baniová,Martina Gregorová, Hana Hefková, Vítězslava Klímová, Zdena Marková, Jitka Orlovská a paní ředitelka Jitka Lišková. Úvod soutěže patřil krátkému rozezpívání, ve kterém si žáci za doprovodu klavíru zazpívali známé lidové písně.

V I. kategorii soutěžilo 12 žáků z 1. – 3. třídy.
1. místo:Barbora Assmannová (2. třída)
2. místo:Markéta Pučalíková(2. třída)
3. místo:Amálie Mahďáková (2.třída)
3. místo:Berta Kubicová (3. třída)
Cena poroty: Filip Fottera (1. třída)

Ve II. kategorii soutěžilo 12 žáků ze 4. – 9. třídy.
1. místo:Lada Gregorová (6. třída)
2. místo:Zuzana Mastešová (7. třída)
3. místo:Anna Zábojníková (6. třída)
3. místo:Lenka Chudárková (6. třída)
Cena poroty:David Gregor (4. třída), Alžběta Zábojníková (4. třída)

Nutno podotknout, že konkurence byla opět i letos velmi silná a pro porotu bylo velmi obtížné vybrat ty nejlepší. Vítězům blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů při reprezentaci naší školy v okresním kole, které se uskuteční v sobotu 22. dubna 2020 v komorním sále ZUŠ Štefánikova ve Zlíně.

Všem zpěvákům patří poděkování za jejich přípravu a účast v soutěži! Poděkování patří taktéž porotě a všem, kteří se svým dílem zasloužili o příjemnou atmosféru a bezproblémový průběh soutěže.

Zpracovala: Mgr. Martina Gregorová

Příbuzné příspěvky