Olympiáda z českého jazyka

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 na naší škole proběhlo školní kolo „Olympiády z českého jazyka“. Soutěž porovnávala schopnosti žáků nejen v oblasti jazykové, ale také i v oblasti slohu. Během zadaných úkolů využili zúčastnění své vědomosti nabyté školní výukou a kreativitu představující individuální rys osobnosti. Kreativní myšlení mnozí potvrdili ve své slohové práci, když tento rok zpracovávali téma „Tomu říkám překvapení“. Většina soutěžících použila v prvé řadě vyprávěcí slohový postup, někteří se pokusili také o aplikaci slohového postupu úvahového.

Soutěže se zúčastnilo 15 žáků z 9. ročníku.

Konečné umístění bylo následující:
1. místo – Nikola Čagánková
2. místo – Nela Mikulcová
3. místo – Anna Jančová

Do okresního kola „Olympiády z českého jazyka“, které se konalo ve středu 22. ledna 2020 na Gymnáziu T. G. M. ve Zlíně, však mohly postoupit jen dvě místa. Samotného okresního kola ve Zlíně se zúčastnilo 73 žáků ze základních škol a taktéž gymnázií. Naši školu úspěšně reprezentovaly Nikola Čagánková, která obsadila 36. místo a Nela Mikulcová, která obsadila 42. místo ze 73 soutěžících. Oběma žákyním blahopřeji a věřím, že získané zkušenosti využijí i při přijímacích zkouškách na střední školu.

Zpracovala: Mgr. Martina Gregorová

Příbuzné příspěvky